Dret de custòdia

Comissió que perceben els dipositaris de valors.