Cupó

És l'interès nominal que tenen dret a percebre els titulars d'un valor de renda fixa; sol pagar-se amb caràcter trimestral, semestral o, més freqüentment, anual. Pot ser fix (establert per a tota la vida de l'emissió) o variable (lligat a l'evolució de tipus d'interès, índexs borsaris, etc.)