Cupó zero

Emissions de bons i obligacions en les quals no es paguen interessos durant la vida del bo o obligació, ja que aquestes es van reinvertint, i la rendibilitat es produeix com una plusvàlua constituïda per la diferència entre el valor d'emissió i el de reemborsament, no podent fer-se efectiu fins al venciment.