Zero kupoia

Bonu eta obligazioen jaulkipenak, horietan ez dira interesak ordaintzen bonu edo obligazioaren bizitzan zehar, izan ere horiek berrinbertitu egiten dira, errentagarritasuna gertatzen delarik jaulkipen eta itzultze balorearen arteko diferentziak sortutako plusbalia gisa, ezin delarik egikaritu epemugara arte.