Compte global

Compte que recull les transaccions que un client ha fet utilitzant diferents entitats comercials, a l'efecte que les liquidacions i dipòsits en garantia puguin ser calculats sobre el saldo que presenti aquest compte.