Compte diari

En els mercats organitzats, compte en què es registren les transaccions efectuades per un membre durant una sessió, per a la seva posterior assimilació a comptes propis, si escau, o de clients.