Eguneroko kontua

Merkatu antolatuetan, saio baten kide batek egindako transakzioak erregistratzen diren kontua, ondoren berezko kontuetara asimilazioa egiteko, edo behar denean, bezeroetara.