Crèdit

Cessió de béns o valors que concedeixen generalment els bancs i caixes d'estalvis, amb el compromís de la part receptora de tornar a la part creditora, en un termini de temps convingut, la quantitat rebuda juntament amb els interessos que se'n deriven. El que concedeix el crèdit és el prestador o creditor, i el que el rep el prestatari o deutor. A la borsa és freqüent l'operativa a crèdit que concedeixen els intermediaris per a la compra d'accions o presten els títols per a la venda i posterior recompra. En el primer cas, la inversora aposta per una pujada en el valor de l'acció i, en el segon, per una caiguda en el preu de l'acció.