Cotitzar

Publicar els preus dels diferents valors que es negocien en un mercat determinat.