Cotització

Preu assolit en el mercat per un valor o bé.