Kotizazioa

Balore edo ondasun batek merkatuan lortutako prezioa.