Conversió de títols

Modificació del contingut de valors negociables ja emesos sense que impliqui canvi de valors; per exemple, el canvi del tipus d'interès o el termini d'amortització d'unes obligacions. En el mercat d'opcions consisteix a comprar un títol i vendre l'opció de compra i comprar l'opció de venda al mateix preu d'exercici, i es denomina conversió inversa.