Comissió per retirada d'efectiu a dèbit mitjançant targeta en caixers automàtics

Aquesta comissió és la que repercuteix el banc quan el client retira efectiu del seu compte a través d'un caixer automàtic d'una altra entitat, mitjançant targeta a compte del saldo disponible. L'import de la comissió dependrà de l'import que cobri l'entitat titular del caixer a l'entitat emissora de la targeta. L'entitat titular del caixer informarà amb caràcter previ de l'import de la comissió. Aquesta comissió també es pot cobrar per retirar efectiu en oficines d'altres entitats.