Club d'inversió

Grup de persones que posen en comú un capital (de forma periòdica o amb caràcter d'aportació inicial), per tal de fer inversions conjuntes en els mercats de valors, especialment en les borses. Sorgeixen com una eina d'aprenentatge, perquè els seus membres puguin familiaritzar-se amb els diferents aspectes de l'operativa borsària (de fet, la majoria apareixen en l'àmbit universitari). No s'ha de confondre amb la inversió col·lectiva, i es tracta d'una activitat que no està sotmesa al dret del mercat de valors.