Chicharros

Es tracta d'una classe de valors sotmesos a una forta volatilitat unida a una escassa liquiditat, cosa que els configura com uns valors amb un elevat índex de risc. La raó de la seva contractació pels inversors és la seva baixa cotització, que probablement no podrà disminuir, davant l'expectativa, fins i tot poc probable, d'una posterior pujada. L'inconvenient més greu és la seva liquiditat davant la possibilitat de no trobar comprador en cas d'alienació.