Xartisme

Tècnica d'anàlisi borsària basada en l'estudi de les figures que formen els preus, com a indicador de la tendència que poden seguir en el futur. En aquest sentit, l'anàlisi tècnica, a més d'observar les figures, efectua operacions estadístiques i matemàtiques amb els preus i els volums negociats, per determinar i detectar les seves tendències.