Xart

És un dels instruments bàsics dels analistes tècnics per determinar i predir les oscil·lacions dels preus borsaris. Es representa amb un gràfic que mostra l'evolució de la cotització de cada valor, representant en l'eix vertical els preus i en l'horitzontal el temps. També pot representar l'evolució d'un sector, d'un índex o de tot un mercat. al gràfic, també es pot veure simplement l'evolució de la cotització i el volum negociat. El seu abast temporal també pot ser variable, mostrant la distribució de la negociació d'un valor durant un sol dia, segons franges horàries, o durant un mes o any o anys.