Certificat de dipòsit

Document acreditatiu d'un dipòsit de diners en un banc, transmissible i negociable per simple endós en qualsevol moment, sense necessitat d'agent o fedatari públic. El banc abona periòdicament al dipositant els interessos o bé els anticipa en la seva totalitat.