Capital subscrit

En les emissions de capital, per constitució de societat o ampliació de capital, és el capital efectivament subscrit per les accions o pel públic en general, independentment del fet que sigui desemborsat o no en aquell moment.