Capital desemborsat

Capital realment aportat, en efectiu, en actius físics o immaterials, pels accionistes d'una societat.