Cap

Cobertura d'un risc a l'alça en el nivell dels tipus d'interès. Aquesta operació és interessant per als agents econòmics que s'endeutaran a tipus variable i que mantenen expectatives alcistes de tipus d'interès.