Cap

Cobertura dun risco á alza no nivel dos tipos de xuro. Esta operación é interesante para os axentes económicos que se van endebedar a tipo variable e que manteñen expectativas alcistas de tipos de xuro.