Call

Terme d'origen anglosaxó, utilitzat en els mercats de derivats (opcions i futurs) i que designa el nom de l'opció a través de la qual el tenidor adquireix el dret, encara que no l'obligació, de comprar un determinat actiu a un preu determinat en el moment del tancament de la transacció i en una data límit específica o durant un període de temps prefixat.