Balanç

Expressió comptable de la situació patrimonial d'una empresa.