Agent de canvi i borsa

Intermediari oficial i fedatari públic que estava autoritzat per llei a negociar en borsa valors mobiliaris. Amb la reforma del Mercat de Valors el 1998, aquesta figura va ser substituïda en el mercat borsari per les societats i agències de borsa, transformant-se els agents de borsa existents en corredors de comerç.