Actiu monetari

Es denominen així els actius financers emesos a curt termini (lletres del tresor, pagarés d'empresa o bancaris, etc.). Es caracteritzen per tenir una gran liquiditat i un risc nul o molt baix.