Accionista

Titular d'una acció o més. La seva titularitat li confereix el dret de vot i assistència a Juntes Generals, el de cobrament de dividends i quota de liquidació, el d'informació i el de subscripció preferent en cas d'emissió de noves accions.