Acció cotitzada

Títol admès a negociació en una borsa o mercat de valors, prèvia petició de la seva societat emissora.