Quality Selección Emergentes, FI

NIVEL DE RISCO
4/7

Este dato indica o risco do fondo e pode variar co tempo.

Investimento en activos de países emerxentes

Inviste en calquera tipo de activo (renda variable, renda fixa, divisas e materias primas) para "capturar" o crecemento dos países emerxentes.
  • Investimento mínimo: 600 €.
  • Para posicións a 3 anos.