BBVA Ahorro Empresas, FI

NIVEL DE RISCO
1/7

Este dato indica o risco do fondo e pode variar co tempo.

Inviste en activos de renda fixa pública e privada

Fondo de investimento que ofrece a posibilidade de investir en activos de renda fixa pública e privada con vencementos inferiores a 18 meses e denominados en euros dunha maneira diversificada cun perfil de risco baixo.
  • Investimento mínimo: 180.000 €.
  • Para posicións a curto prazo.