Stop

Clase de orde bolsista en que se limita a orde ata unha determinada cotización que fixa o comitente-cliente.