BBVA Trader CFDak

Egin eragiketak CFDtan akzioen, indizeen eta dibisa pareen gainean.

Garrantzitsua:

CFDak tresna konplexuak dira, eta dirua azkar galtzeko arrisku handiari lotuta daude, palanka-efektuagatik. Txikizkako inbertitzaileen % 81,86k dirua galtzen du hornitzaile honekin CFDtan negoziatzen dutenean. Kontuan hartu beharko zenuke ulertzen al duzun CFDren funtzionamendua eta zure dirua galtzeko arrisku handia hartu ahal duzun.

Zer dira CFDak eta nola funtzionatzen dute?

CFDak dira azpiko aktiboetan (akzioak, indizeak, dibisak...) inbertitzeko aukera ematen duten tresna batzuk, baina inbertsio osoa jarri beharrik gabe. CFDtan inbertitzeko marjina bat behar da, akzioetan edo azpiko beste aktibo batean zuzenean inbertitzen den zenbateko osoa baino txikiagoa dena, eta horrek irabazien edo galeren palanka-efektuaren eraginpean jartzen du inbertitzailea.

CFD bat kontratatu ondoren, egun bakoitzean sortutako irabaziak edo galerak inbertitzailearen BBVA Trader eskudiruzko kontuan likidatuko dira egunero, eguneko itxiera prezioaren eta aurreko eguneko itxierakoaren arabera (edo posizioaren irekitze-prezioaren arabera, egun horretan egin bada).

Oso arrisku handiko tresnak dira, inbertitzailearen etengabeko jarraipena eskatzen dutenak, galera handiak sor ditzaketeelako eragin dezaketen palanka-efektuaren ondorioz. 

Behar den marjina horren ordezkoa jarri gabe gutxitzen bada, posizioa itxi egingo da automatikoki.

Kontratu aurreko informazioa CFDetan egindako zerbitzu operatiboa

BBVA Trader CFDs plataforman eskuragarri dauden CFD kontratuak

CFD sorta zabala duzu eskuragarri azpiko aktibo hauen gainean:

Laster, interes-tasa, lehengai eta metal preziatuen gisako azpiko berriak.

Ikusi eskuragarri dauden CFDren zerrenda osoa

Oraindik ez duzu BBVAren Trader CFD aplikazioa?

CFDan eragiketak egin mugikorretik BBVAren Trader CFD aplikazioari esker

Inbertsioa CFDtan: Abantailak eta arriskuak

Abantailak

Palanka-efektua: merkatuan posizioak hartzeko aukera ematen du eragiketak egiten diren azpiko aktiboa eskuratzeko beharrezkoa izango litzatekeen guztizko zenbatekoa jarri beharrik gabe, horren ordez kantitate bat jarriz hasierako marjina gisa.

Posizio goranzkoak ("luzeak") zein beheranzkoak ("laburrak") hartzeko aukera: inbertsio estrategia ezberdinak eraikitzen laguntzen du, adibidez zorroan ditugun akzioen posizioak estaltzea, gure inbertsioak dibertsifikatzea edo finantza merkatuetan eragiketak zuzenean CFDtan egitea.

Aktibo kopuru handi baterako esposizioa: izaera eta eremu geografiko ezberdinetako azpiko aktibo sorta zabal batean inbertitzeko aukera eskaintzen du, esaterako akzioetan, indizeetan, truke-tasetan, etab.

Zaintzagatiko komisiorik ez CFDren inbertsioan, akzioetako edo beste azpiko batzuetako zuzeneko inbertsioaren aldean.

Arriskuak

Azpiko aktiboaren prezioaren arriskua. Inbertitzaileak bere gain hartzen du azpiko aktiboek kontrako bilakaera izateko arriskua, eta are egindako inbertsioaren (jarritako marjina) baino galera handiagoa izan dezake, inbertitzaileak bere CFDren kontuan jarrita dituen funtsen guztizkoa izateraino hel daitekelarik, hau da, kapital osoa izateraino.

Balorazioaren arriskua. CFDak ez direnez produktu estandarizatuak, inbertitzaileak kontuan hartu beharko ditu CFD mota bakoitzaren balorazioan zerikusia duten berezitasunak.

Palanka-efektuaren arriskua. CFDak palanka-efektua duten produktuak dira. Ondorioz, inbertsioaren etekina -egindako egiazko inbertsioaren gainean kalkulatuta- biderkatu daiteke (onerako zein txarrerako) eta, horrekin batera, baita arriskua edota balizko galeraren edo irabaziaren azkartasuna ere. Ondorioz, posizioak etengabe kontrolatu behar dira, aurreikuspenen aurkako joera gailentzen bada galerak hasieran jarritako kapitalarenak baino handiagoak izan daitezkeelako.

Kreditu arriskua, CFDren kontrako alderia izango den finantza-entitateak bere ordainketei aurre ez egiteko aukeragatik.

Likideziari lotutako arriskua: Estandarizatu gabeko produktuak izatean, inbertitzaileak kontuan izan beharko ditu merkatu bakoitzaren ezaugarriak eta bere eragiketentzat kontrako alderdirik ez aurkitzearen arriskua. BBVA ez dago behartuta inbertitzailearengandik jasotako aginduak egikaritzera eta, gainera, inbertitzailea jakitun izan behar du badierala ezohiko inguruabar batzuk BBVAk CFD jakin batzuetan prezioak eskaintzea edo posizioak ixtea galarazten dutenak.

Kanbio-tasaren arriskua. Inbertitzailearen oinarriko dibisa ez den bestelako batean izendatutako edo azpiko balioa duen CFD batean egindako inbertsioarentzako inbertitzailearen balioari kanbio-tasetan izaten diren aldaketek eragingo die, eta galerak sor dakizkioke inbertitzaileari, azpikoaren prezioan aldaketarik egon ez arren.

Posizioak egun batean baino gehiagoan izateko arriskua, Inbertitzaileak jakin behar du CFDren gaineko zerbitzu operatiboaren funtzionamendu ordutegia amaitzen denetik eta CFDren gaineko zerbitzu operatiboaren funtzionamendu ordutegia edo azpiko aktiboaren negoziazio ordutegia, dagokionaren arabera, irekitzen den arte, ezinezkoa dela posizioak CFDtan irekitzea edo ixtea, eta, beraz, posizio bat egun batean baino gehiagoan mantentzeak marjina bat izan dezakela berekin. Horrek esan nahi du inbertitzaileak egin beharko diola aurre posizio bat bere itxiera egunera arte irekita izatearen finantzazio-kostuari.

Posizioak ixteko arriskua: inbertitzaileak bere betebeharrei aurre egiteko nahikoa funts ez duen kasu zehatz batzuetan, CFDtan irekitako posizioa automatikoki itxiko da, eta itxiera horrek ondare galera ekar diezaioke inbertitzaileari.

Norentzat dira CFDak?

GARRANTZITSUA
 • CFDak ez dira produktu egokia edozein inbertitzaile motarentzat
 • Produktu konplexua da, palanka-efektua eta hegakortasun handia duena; beraz, arrisku handia dute inbertitzailearentzat
 • Galerak bezeroak BBVA Trader eskudiruzko kontuan jarrita dituen funtsen guztizkoa izatera hel daitezke.
 • Galerak gehitzearen abiadura askoz handiagoa da azpiko aktiboan egiten den zuzeneko inbertsioa baino, palanka-efektuagatik.

Arrazoi horiengatik, merkatuetan esperientzia handia duten eta arriskuarekiko herra txikia edo baxua duten inbertitzaileentzat bakarrik gomendatzen dira.

Ezagutu BBVA Trader CFDren tarifak

Ezagutu BBVA Trader CFDren tarifak

CFDrekin aritzeko orduan, garrantzitsua da zure eragiketekin sor ditzakezun gastuak ezagutzea. Jarraian, BBVA Trader-en CFDtan egindako eragiketei dagozkien kostuak erakusten dizkizugu:

 • Akzioaren eta plus indizeen gaineko CFDen eragiketarekin lotutako kostuak: Bitartekaritza kostua (hots, salerosketa komisioa) eta finantzazio kostuak.
 • Gainerako aktiboen gaineko CFD eragiketei lotutako kostuak: Spread-ak eta finantzaketa kostuak. 

Sail honetan xehetasun gehiagoz azaltzen dizugu kontzeptu horietako bakoitza.

Marjinak

CFDtan posizio bat irekitzerakoan, inbertitzaileak hasierako marjina bat jarri beharko du merkatuan arituko den azpiko aktiboaren gainean. Horrek esan nahi du ez dela azpiko aktiboaren guztizko balioa jarri beharrik. Hasierako marjina hori azpiko posizioaren nozionalari ehuneko jakin bat aplikatuz kalkulatzen da. BBVA Trader CFDs plataforman marjina-portzentaje hauek eskatzen dira:
CFD mota Eskatzen den marjina
CFD mota

Akzioak

Eskatzen den marjina

%20tik aurrera

CFD mota

Burtsako indizeak

Eskatzen den marjina

%5etik aurrera

CFD mota

Dibisak

Eskatzen den marjina

%3,33

Palanka-efektua da eragiketak CFDrekin aritzearen abantaila nagusietako bat, baina baita arriskuetako bat ere. Hurrengo adibidean ikus dezakegu:

Inbertitzaile batek 1.000 akzio erosi nahi baditu 10 €-tan kotizatzen duen konpainia batean, 10.000 € jarri beharko ditu. Aldiz, CFDtan inbertituz gero azpiko aktiboaren gainean egin ditzakezu eragiketak, posizioaren %20 jarrita, kasu honetan 2.000 €, 5 biderreko palanka-efektua izanik azpiko aktibo horren gainean.

Eragiketak CFDtan egitearen abantailak: Azpikoren prezioa %1 aldatzen bada, adibidean bezala 5 biderreko palanka-efektuarekin, marjina gisa erabilitako kapitala %5 aldatuko da.

Eragiketak CFDtan egitearen arriskuak: Aitzitik, azpiko -%1eko aldakuntza negatiboa gertatuz gero, marjina gisa erabilitako kapitalaren galera -%5ekoa izango da.

Ikusi BBVA Trader CFDren tarifen dokumentua

Spread-ak

Spread-a da azpiko jakin baten erosketa prezioaren eta salmenta prezioaren artean den aldea. Erosketako prezioa salmentakoa baino handiagoa izango da beti. Prezio horiek beti egongo dira eskuragarri salerosketa pantailan, eta beraz, uneoro egiaztatzeko aukera ematen du bi prezioen eta, ondorioz, kostuaren arteko diferentzia.

Spread-a ("prezioen urkila" ere deitzen zaio) da eragiketak CFDrekin egiterakoan kostu garrantzitsuenetako bat. Spread-arekin, inbertitzailea kostu bat sortzen ari da eragiketa bat gauzatzerakoan. Erosketaren eta salmentaren arteko prezioan zenbat eta alde txikiago egon, merkatuko mugimendu gutxiago beharko dugu irabaziak izateko, spread txikiago batek kostu gutxiago dakarrelako inbertitzailearentzat. Aitzitik, bi prezioen artean zenbat eta alde handiago egon, merkatuan mugimendu gehiago beharko da mozkinak lortzeko, spread handiago batek kostu gehiago dakarrelako inbertitzailearentzat.

Kontuan izan behar dugu CFDek beste kostu batzuk ere izan ditzaketela spread-az gain, hala nola gaueko finantzaketaren kostua edo salerosketa komisioa, akzioen CFDren kasuan.

Spread adibidea BBVA Trader CFDs plataforman:

Alemania 40 Indizeak
Alemania 40 Indizeak

13.312,96

Saldu

13.314,76

Erosi

Kasu honetan, Alemania 40 indizearen spread-a 1,8 €-koa. Posizio luzea ireki nahi bagenu, 13.314,76 €-tan erosiko genuke; eta posizio laburra ireki nahi bagenu, berriz, 13.312,96 €-tan salduko genuke.

BBVA Trader CFDs-ren spread-ak azpiko nagusietan:

CFD mota Spread-ak
CFD mota

España 35 indizea

Spread-ak

5

CFD mota

Mini España indizea

Spread-ak

1

CFD mota

Indizea Alemania 40

Spread-ak

1,8

CFD mota

Indizea Mini Alemania 40

Spread-ak

0,4

CFD mota

US 30 indizea

Spread-ak
2,6
CFD mota
US 100 indizea
Spread-ak
1,8
CFD mota
US 500 indizea
Spread-ak
0,60
CFD mota
PLUS indizeak
Spread-ak
Merkatuko spread
CFD mota
Akzioak
Spread-ak
Merkatuko spread
CFD mota
EUR/USD
Spread-ak
0,0001
CFD mota
EUR/GBP
Spread-ak
0,0002
CFD mota
GBP/USD
Spread-ak
0,0002

Komisioak

Bitartekaritzagatiko komisioa

Akzio eta indize plusei buruzko CFDetan, posizio bat irekitzen edo ixten den bakoitzean eragiketaren nozionalaren gaineko salerosketa-komisio bat dago. Komisio hau bezeroaren diru-kontuan kargatzen da eragiketaren unean. Akzioen gaineko CFDtarako, eragiketa bakoitzeko gutxienez 6 € daude, eta horrek esan nahi du aplikatu beharreko komisioa 6 € baino gehiagokoa ez bada, gutxienez 6 €-ko kargua aplikatuko dela. Plus indizearen gaineko CFDren kasuan, komisio hori 2,5 € eta 6 € artekoa da kontratu bakoitzeko, negoziatzen den plus indizearen arabera.

Bestalde, edozein CFDren telefono bidezko eragiketek 9,95 €-ko gehigarria izango dute, burututako eragiketa edo agindu bakoitzeko, Sistema erabilgarri ez dagoenean izan ezik.

Finantzazio kostua

Bezeroaren egun batetik besterako posizioa mantentzeak gaueko finantzaketa kostua dakar, positiboa edo negatiboa izan daitekeena, posizioa erosle edo saltzaile denaren eta erreferentziazko interes-tasaren arabera. Gaueko baldintzak mantentzeko, honako betekizun hauek daude:
CFD mota Posizio luzea Posizio laburra
CFD mota

Akzioak

Posizio luzea
%2,5 + erreferentziazko interes-tasa*
Posizio laburra

%2,5 - erreferentziazko interes-tasa*

CFD mota

Burtsako indizeak

Posizio luzea
%2,5 + erreferentziazko interes-tasa*
Posizio laburra

%2,5 - erreferentziazko interes-tasa*

CFD mota

Monetak

Posizio luzea
%1
- 1. erreferentziazko interes-tasa*,**
+ 2. erreferentziazko interes-tasa*,**
Posizio laburra
% 1
+ erreferentziazko interes-tasa: 1*,**
- erreferentziako interes-tasa: 2*,**
CFD mota
Plus indizeak
Posizio luzea
% 0 + erreferentziazko interes-tasa* 
Posizio laburra
% 0 - erreferentziako interes-tasa*

* Kontsultatu beheko taulan CFD bakoitzari aplikagarriak zaizkion interes-tasen zerrenda.

** 1. truke-tasa eta 2. truke-tasa dibisa kalkulatzeko oinarriaren kalkuluan sartzen dira, eta bi truke-tasek dagokien monetentzako erreferentzia-tasak adierazten dituzte. Adibidea: EUR/USD monetako posizio luze baterako, 1. monetak Euriborra 1M adierazten du eta 2. monetak SOFRa.

CFD EUR/USD baten posizio luzeko finantzazio kostuaren adibidea, 10.000 €-ko nozional batentzat eta egun bateko mantenimendu aldirako.

Finantzaketaren eguneko kostua = (Tasa finkoa – euriborraren 1M + SOFR) x nozionala EUR / 365 = (%1 - (-%0,54) + %0,15) x 10.000/365 = %1,69 x 10.000 EUR / 365 EUR = 0,46 EUR.

Erreferentziazko interes-tasen zerrenda:

Dibisa Erreferentziazko interes-tasa
Dibisa

AUD

Erreferentziazko interes-tasa

BBSW 1M

Dibisa

CAD

Erreferentziazko interes-tasa

CDOR 1M

Dibisa

CHF

Erreferentziazko interes-tasa

SARON

Dibisa

CZK

Erreferentziazko interes-tasa

PRIBOR 1M

Dibisa
DKK
Erreferentziazko interes-tasa
CIBOR-1M
Dibisa

EUR

Erreferentziazko interes-tasa
EURIBOR 1M
Dibisa
GBP
Erreferentziazko interes-tasa
SONIA
Dibisa
HKD
Erreferentziazko interes-tasa
HKD ON Index Swap
Dibisa
HUF
Erreferentziazko interes-tasa
BUBOR 1M
Dibisa
JPY
Erreferentziazko interes-tasa
TONIA
Dibisa
NOK
Erreferentziazko interes-tasa
NIBOR 1M
Dibisa
NZD
Erreferentziazko interes-tasa
NZD-BKBM 1M (AVG)
Dibisa
PLN
Erreferentziazko interes-tasa
WIBOR 1M
Dibisa
SEK
Erreferentziazko interes-tasa
STIBOR 1M
Dibisa
SGD
Erreferentziazko interes-tasa
SGD ON Deposit
Dibisa
USD
Erreferentziazko interes-tasa
SOFR
Dibisa
ZAR
Erreferentziazko interes-tasa
JIBAR 1M

Merkatuari buruzko iruzkina

Atzitu zuzenean denbora errealeko jaulkipenak, eta horietan Europako burtsen aurreirekitze eta irekitzeen gakoak azalduko dizkizugu, eta baita merkatuen itxierari buruzkoak ere.

* Ikusi, mesedez, Lege-oharrari buruzko informazio garrantzitsua bideo bakoitzaren amaieran.

Merkatuko berriak

Merkatuen gaurkotasun guztia zure BBVA Trader CFDs plataforman denbora errealean.

Trading ideiak

Zeure inbertsio erabakiak hartzen lagunduko dizuten trading analisi eta ideietarako tresnak jartzen dizkizugu eskura. BBVA Trader CFDs plataforman aldiro aurkituko dituzu akzioen, indizeen eta dibisen inguruko trading ideiak.

Grafiko elkarreragilea

Operatiboa grafikotik klik bakar batean. Zure erosketa edo salmenta agindua izan ahalko duzu, eta burutzeke diren aginduak aldatu edo ezeztatu ahalko dituzu zuzenean tresna grafikotik.

Analisi teknikoen 70 adierazle baino gehiago pertsonalizagarriak

Marrazkiko 50 tresna baino gehiago.

Ezagutu BBVA Trader CFDs plataformaren tarifak

Hurrengo web-mintegiak

Plataforma

Plataforma


 • Nola sartu agindu bat BBVA Trader CFDs plataforman?
 • Nola lotu agindu nagusi bati "galeren stopa" (stopa loss) eta "irabaziak jasotzea" (take profit) aginduak BBVA Trader CFDs plataforman?
 • Nola jarri stop agindu dinamiko bat BBVA Trader CFDs plataforman?
 • Nola sortu gure mahaigain propioa BBVA Trader CFDak-en?
 • Nola erabili grafikoak BBVA Trader CFDs plataforman?
 • Nola monitorizatu zure marjina BBVA Trader CFDs plataforman?
 • Nola erabili eragiketen egunerokoa BBVA Trader CFDs plataforman?
Abisu garrantzitsua

Mesedez, ikusi intereseko informazioa ondorengo eranskinean: Legezko Oharra.

Produktua

Ezagutu BBVA Trader CFDren tarifak

CFDri buruzko oinarrizko kontzeptuak

Kontratatu BBVA Trader CFDak lekualdatu beharrik gabe

Jada BBVA Trader-en erabiltzailea bazara, 10 minutu baino gutxiagoan zure kontua funtzionamenduan izan dezakezu