Nola aukeratu etxeko asegururik onena kalitatea-prezioa ikusita

Zure premietara ongien egokitzen den etxebizitza asegurua nola identifikatu azalduko dizugu
Nahiz eta legeak esan hipoteka bat dugunean soilik kontratatu behar dugula etxebizitza asegurua, inork ez du zalantzan jartzen aseguru on bat izan behar dugula, etxebizitzan bertan edo etxebizitzatik kanpo gertatzen den edozein ezbeharretik babes gaitzan. Eta merkatuan era guztietako produktuak, estaldurak eta prezioak daudenez, garrantzitsua da jakitea zeri begiratu behar diogun kalitate-prezio erlazioari dagokionez etxebizitza aseguru onena aukeratzerakoan.
Banner nagusi Seguru BBVA Banner nagusi Seguru BBVA
Ezagutu BBVA aseguruak
Gehien baloratzen duzunak babesik hoberena merezi du.

Estaldurarik garrantzitsuenak

Beste edozein eratako aseguruetan bezala, lehenik eta behin, produktuak zer estaldura eta zerbitzu eskaintzen dituen begiratu behar dugu. Zertarako izan aseguru merke-merke bat, gero, behar dugunean, ez badio erantzuten etxebizitzan gerta litekeen edozein gorabeherari?

Horren harira, etxebizitzetako istripurik ohikoenak kontuan hartuta, oinarrizko estaldura hauek izan behar dituzte aseguru guztiek:

1) Urak eragindako kalteak (uholdea eta likidoek eragindako kalteak)

Zergatik? Ba, oso erraza da: etxebizitzetan maizen gertatzen den ezbeharra da. Nork ez du ezagutzen etxean ur isuriren bat izan duen pertsonarik?

Horrela, urak eragindako kalteak ur instalazio, andel edo gailuetan isuriak izateagatik gerta daitezke, edo pasoko giltza edo txorrotak ez ixteagatik. Urak eragiten dituen kalteez gain, garrantzitsua da hondatutako hodiak aurkitu eta konpontzearen kostua ere estalita egotea, eta inoiz ez dago sobera isuriaren ondoriozko uraren gehiegizko gastua ere sartzea.

2) Beirak, marmolak, toska sanitarioa eta kristal bitrozeramikoa apurtzea.

Ezbeharrak zer maiztasunarekin gertatzen diren kontuan hartzen jarraituz gero, hau da etxean gertatzen den bigarren ezbehar ohikoena.

Estaldura honek ziurtatzen du konponduko dizkizutela atalaren izenean aipatutako elementuak, eta haiek apurtzeagatiko kalte-ordaina emango zaizula, baldin eta ustekabean apurtu badira.

3) Elektrizitateak eragindako kalteak

Pentsa dezakezun moduan, hau da etxebizitzetako hirugarren ezbehar kausa.

Estaldura honetan sartzen dira elektrizitateak instalazioetan eta gailu elektrikoetan eragiten dituen kalteak, korronte ezohikoen edo hornidura elektrikoko kanpo sareko gaintentsioaren ondoriozkoak.

Honaino estaldura nagusiak, ezbeharrak gertatzeko maiztasunaren arabera. Baina badira kontuan hartu beharreko beste era batzuetako adierazleak ere etxebizitza aseguruen oinarrizko estaldurak zehazteko, besteak beste, zer kalte eragin diren.

Horren harira, bi estaldura nabarmendu behar dira: sute estaldura eta erantzukizun zibileko bermea. Adibidez: Zer gertatuko litzateke, oharkabean, zartagina sutan ahazten baduzu, sutea pizten bada, eta suteak kalte larriak eragiten baditu zure etxebizitzan, bizilagunen baten etxebizitzan eta erkidego osoan? Etxebizitza aseguruak estaliko al lituzke kalte guztiak? Sar gaitezen xehetasunetan.

4) Sutea, leherketa, tximista eta kea

Estaldura hau etxebizitza aseguru baten funtsezko bermea da, aseguratutako ondasun guztiak suntsi edo honda baititzake suteak, zuzenean suak erreta edo kearen ondorioz. Batzuetan, hainbeste ke dago, ezen kalte handiak eragiten baitzaizkie hormei eta lurzoruei, eta etxebizitzako altzari eta tresna guztiak erabilgaitz geratzen baitira.

5) Kontratuz kanpoko erantzukizun zibila

Etxebizitza aseguruen funtsezko estaldura bat da, eta, ziurrenik, bermerik garrantzitsuena, bai etxebizitzaren jabe edo errentari gisa, bai gure bizitza pribatuan, hirugarrenei eragin diezazkiekegun kalteen erantzuleak baikara, kalte materialak nahiz pertsonalak izan.

Erantzukizun zibileko bermeak emango dio dagokion kalte-ordaina hirugarrenari (polizan aseguratutako kapitalaren mugarekin), eta aseguruduna babesteagatiko kostuak ordainduko ditu, nahi gabe hirugarrenari eragiten dizkiogun kalteengatik; betiere, geu bagara kalte horiek sortzearen erantzuleak. Kontuan izan behar da berme hori ez dela mugatzen gure etxeak hirugarren bati eragin diezazkiokeen kalteak soilik estaltzera (adibidez, ur isuri batek bizilagunari eragiten dizkionak), baizik eta baita gure bizitza pribatuan hirugarrenei eragin diezazkiekegun kalteak ere.

Hemen, era guztietako kasuak ikus daitezke: esate baterako, zure semeak harri bat bota eta auto baten beira hausten badu, edo zure txakurra bat-batean lasterka hasi eta trafikoko istripu bat eragiten badu. Zer gertatuko litzateke kasu horietan? Etxebizitza aseguruak (erantzukizun zibileko bermearen bidez) estaliko lituzke kalte horiek, eta kalte-ordaina emango lieke kaltetutakoei. Horregatik, eta “zer gerta ere”, gomendagarria da gutxienez 250.000 €-ko estaldura duen Erantzukizun Zibileko aseguru bat bilatzea. Ikus ditzagun beste estaldura erabilgarri batzuk…

6) Fenomeno atmosferikoek eragindako kalteak

(euri jasa, haize handia, harriabarra edo metatutako elurraren gehiegizko pisua) Egunetik egunera, gero eta hondamendi natural gehiagoren berri dugu albisteetan: elurte handiak, uholdeak, haize bolada handiak, harriabarra, etab. Nahiz eta etxebizitza aseguru gehienek baduten estaldura hori, gutxienekoen mugak alda daitezke. Esate baterako, kalteak estalita geratzeko, haizearen gutxieneko abiadura ezar daiteke: 70 km/h, 85 km/h, etab. Hortaz, komeni da baremo horiek aintzat hartzea.

7) Lapurretek eragindako kalteak

Estaldura honen bidez ematen den kalte-ordainaren zenbatekoak etxebizitzan lapurtutako edo ostutako ondasunen balioa izango du, baldin eta lapurretan gauzak indarrez hartu badira edo pertsonak indarkeriaz tratatu edo beldurtu badira. Normalean, etxebizitzatik kanpoko lapurreta ere sartu ahal izango da aseguruan, eta, batzuetan, baita ebasketa ere (legez kontra eta indarrik gabe besteen gauzak hartzea, baita pertsonak indarkeriaz tratatu edo beldurtu gabe ere).

Era honetako ezbeharrak eragiten du defentsa gabezia handiena asegurudunarengan. Lapurtzen badizute (lotan zaudela etxean, edo kalean indarkeriaz), guztiz babesik gabe senti zaitezke. Horregatik, garrantzitsua da aseguru egoki bat izatea, une zail horietan galera eta kalteez arduratuko dena eta etxea konpontzen lagunduko dizuna (adibidez, sarrailagile bat bidaltzea etxebizitzan sartzen saiatu den lapur batek bortxatu duen sarraila konpontzeko).

8) Babes juridikoa

Etxebizitza aseguru bat kontratatzerakoan gutxien begiratzen den estalduretako bat da, baina oso erabilgarria izan daiteke bizitza pribatuan edo familiakoan babesa behar baduzu. Laguntza juridiko judiziala eta judizioz kanpokoa ez ezik, zure interesak babesteko erreklamazioko kudeaketa adiskidetsuak eta judizioz kanpokoak egiteko laguntza ere eskaintzen du zerbitzuak. Eta, zer poliza kontratatzen duzun, berme batzuk edo besteak izango dituzu. Adibidez, beste pertsona batek eragin dizkizun kalteengatiko kalte-ordaina eskatzeko erabil dezakezu estaldura hau.

9) Zerbitzu gehigarriak

Halaber garrantzitsua da ezagutzea zer beste zerbitzu eskain diezazkizukeen aukeratzen duzun etxebizitza aseguruak, ezbeharra edo kaltea ez badago ere, zerbitzu horiek balio erantsia ematen baitute. Zerbitzu horiek beste era bateko premiak estaltzen dituzte, besteak beste, etxean egiten diren oinarrizko brikolaje lanak.

Banner zentral Seguru BBVA Banner zentral Seguru BBVA
Ezagutu gure aseguruak
Eta aukeratu zure beharretara hoberen egokitzen dena.

Etxebizitza aseguruaren prezioa

Aseguru polizaren amaierako kostua edukitzailea (etxebizitzaren egitura finkoa) eta edukia (altzariak, etxetresna elektrikoak, arropa, etab.) estaltzeko kontratatzen ditugun estalduren eta kapitalen (zenbatekoak) arabera dago nagusiki. Halaber, badira aseguruaren kostuari hein handi batean eragiten dioten beste faktore batzuk ere, etxebizitzaren ezaugarriei lotutakoak. Nagusiki datu hauek baloratzen dituzte aseguru etxeek prezioa ezartzeko:

  • Edukitza-erregimena: Edukitza erregimenak zehazten du zer harreman duen polizaren hartzaileak aseguratutako etxebizitzarekin (jabea edo errentaria).
  • Maiztasuna eta etxebizitzaren erabilera: Ez da gauza bera ohiko etxebizitza bat edo bigarren etxebizitza bat aseguratzea. Ohiko etxebizitza egunero erabiltzen denez, aukera gehiago daude ezbehar bat eragin dezaketen istripuak gertatzeko, baina, aldi berean, hobeto mantentzen da. Aldiz, bigarren etxebizitza aldizka erabiltzen denez (adibidez, oporretan), ezbeharren bat gertatzen bada, agian ez gara konturatuko etxebizitzara joaten garen arte.
  • Tamaina: Metro koadro eraikiez ari gara. Zenbat eta handiagoa izan etxebizitza, orduan eta garestiagoa izango da asegurua, handiagoa izango baita ezbeharra izanez gero egin beharreko konponketaren kostua.
  • Antzinatasuna: Oro har, higiezin zaharragoek aseguru garestiagoak dituzte, haietako instalazioek (bereziki ur eta elektrizitate hodienak) ezbeharrak eragin ditzaketen arazo edo akats gehiago sortu ohi baitituzte (urak eragindako kalteak, akats elektrikoen ondoriozko suteak, etab.). Hala ere, baliteke hori horrela ez izatea aspaldiko eraikin batean goitik behera berritu badira ur, gas eta elektrizitate instalazioak.
  • Kokalekua: Etxea non dagoen ere hartu behar da kontuan polizaren prezioa zehazteko. Jenderik gabeko tokietan edo arrisku klimatikoko guneetan eraikita dauden higiezinen aseguruak garestiagoak dira.

Ezin dugu askorik egin faktore horietako batzuk aldatzeko, etxebizitzarenak berarenak baitira. Hala ere, gure esku dago gure beharretara eta aseguratu nahi dugun etxebizitzaren ezaugarrietara egokitzen den aseguru modalitate bat aukeratzea.

Normalean, aseguratzaileek aseguru modalitate bat baino gehiago dute, eta, oinarrizko bermeen pakete batetik abiatuta, polizaren estaldurak handitzeko aukera ematen dute, goragoko estaldura osatuago bat aukeratuta. Hau da kalitate-prezio erlazioari dagokionez etxebizitza aseguru onena aukeratzeko gakoetako bat; alegia, gure premiak eta aseguratu beharreko etxebizitzaren ezaugarriak kontuan hartuta benetan behar duguna soilik kontratatzea.

Gainera, aseguru bat aukeratzerakoan, garrantzitsua da jakitea zenbat estaldura dakartzan eta estaldura horiek zer estaltzen duten, baita kalte-ordainek zer muga duten ere. Adibidez, estaldura jakin batzuetan, kapital handia izan behar da (adibidez, erantzukizun zibileko bermean), eta beste batzuetan, berriz, ezbeharra maizago gertatzen bada, ezin da frankiziarik egon, ezbeharra gertatzen den bakoitzean zertxobait gehiago ordaindu behar izango baita.

Kontuan izan behar dugu, halaber, etxean segurtasuna hobetzeko egiten ditugun eraberritze edo hobetze lanak –adibidez, ate blindatuak, alarma nahiz zaintza-zerbitzua izateko– lagungarriak izan daitezkeela aseguruaren kostua txikitzeko. Aurrezteko beste modu bat aseguruak multzokatzea da, BBVAren EstarSeguro planaren moduko zerbitzuen bidez. Horri esker deskontuak eta beste abantaila batzuk lor ditzakegu, besteak beste, ordainketa zatikatzea prezioa igo gabe.

ERREPIDE Seguru BBVA ERREPIDE Seguru BBVA
Seguru - Ere ahal izango luke interesarte Seguru - Ere ahal izango luke interesarte

Honek ere interesatu zaitzake

  • Biziarteko errenta aseguruaren ezaugarriak azalduko dizkizugu, baita haren abantailak ere.
  • Besteei eragindako kalteak konpontzeko betebeharra duzunez, baliteke erantzukizun zibileko asegurua beharrezkoa izatea.
  • Haren funtzionamendua eta gakoak azalduko dizkizugu, baita zure beharretara ongien egokitzen dena identifikatzeko modua ere.
Seguru - Tresna Seguru - Tresna

Tresna de seguru

  • Atera zeure adibidea egun dituzun aseguruekin eta jakin ezazu zenbat aurrez dezakezun BBVA EstarSeguro planean sartzea erabakitzen baduzu.