Pentsio plan baten kenkari fiskala

Planaren abantailetako bat ekarpenek partaideari dakarzkioten onura fiskalak dira

Kenkari fiskalak murriztu egiten du zergak ordaintzeko oinarritzat hartzen diren zergadunaren diru sarrerak; hau da, ordaindu beharreko zergak kalkulatzeko errenta aitorpenean sartu behar direnak. Pentsio planen abantailetako bat da, hain zuzen ere, PFEZa murriztea, planera egindako ekarpenen bidez. Baina, zertan datza pentsio planen kenkaria?

Galdera horri erantzuteko, funtsezko bi alderdi hartu behar dira kontuan. Batetik, ekarpenak egin bitartean soilik aplikatzen dira kenkariak: kobratzeko orduan, diru sarreragatik ordaindu behar dira zergak. Bestetik, ekarpenek legezko mugak dituzte.

Goi mailako Bannerra Kalkulatu erretiroa Goi mailako Bannerra Kalkulatu erretiroa
Zure erretirorako aurreztu
Kalkulatu zenbat hobetu duzun pentsio planera ekarpenak egiten.

Pentsio planetara egin daitezkeen ekarpenen mugak

Pentsio planetara egiten diren urteko ekarpenak PFEZa kalkulatzeko aitortzen diren diru sarrerei kentzen zaizkie. Adibidez, norbaitek 25.000 €-ko urteko nomina badu eta urtean 4.000 € sartzen baditu pentsio planean, PFEZa kalkulatzerakoan 21.000 € soilik irabazi balitu bezala izango da. Lehen esan dugun moduan, urtean gehienezko kopuru batzuk sar daitezke pentsio planetan.

2014ra arte, planaren partaidearen adinaren arabera zeuden gehienezko ekarpenak. Hala ere, 2015eko erreforma fiskalarekin, urtean 8.000 €-ko muga ezarri zen adin tarte guztietarako. Nolanahi ere, badira diru gehiago sartzeko aukera ematen duten zenbait salbuespen, eta ezagutu behar dira. Izan ere, zenbat eta handiagoa izan planerako ekarpena, handiagoa izango da pentsio planaren ondoriozko kenkaria.

Laneko etekinengatiko diru sarrerarik ez duten edo 8.000 €-tik beherako urteko nomina duten ezkontidea duten pertsonek, beren pentsio planera ez ezik, bikotekidearen pentsio planera ere egin ahal izango dituzte ekarpenak, urtean gehienez 2.500 €-koak.

Bestalde, desgaitasuna duten pertsonen kasuan (hau da, % 65eko edo gehiagoko minusbaliotasun fisiko edo psikikoa dutenak), pentsio planera gehienez 24.250 €-ko ekarpena egin daiteke. Halaber, hirugarrenek haien planetara egin ditzaketen ekarpenak gehienez 10.000 €-koak izan daitezke, betiere, ekarpen guztien batura 24.250 €-tik gorakoa ez bada.

Pentsio planen kenkari fiskalaren funtzionamendua

Esan bezala, pentsio planetara egiten diren urteko ekarpenen bidez lortzen da kenkari fiskala. Kontuan izan behar da ez dela ohiko kenkari bat, etxea erostean lortzen denaren modukoa, baizik eta planaren partaidearen PFEZaren zerga oinarriari zuzenean aplikatzen zaion kenkaria. Horrela, planean sartzen den dirua aitortu beharreko kapital osotik kentzen da urteko PFEZa kalkulatzeko. Zerga oinarria murriztean, ordaindu beharreko zergak ere gutxitu egiten dira.

Adibide batekin azalduko dugu ongien nola funtzionatzen duen pentsio planen kenkariak. Demagun zergadun batek 40.000 € irabazi dituela urtean eta pentsio planean 6.000 € sartu dituela. Planera egindako ekarpenak deskontatu aurretik, zerga oinarria 40.000 €-koa izango litzateke eta, hortaz, % 37 ordaindu behar luke PFEZaren tartean. Hala ere, ekarpenengatik zergak ordaintzen direnez, zerga oinarria 34.000 €-koa izango litzateke; hortaz, PFEZaren % 30 ordaindu behar luke, beheragoko tarte batean dagoelako. Ordainketaren portzentajea zer kantitateri aplikatzen zaion murrizteaz gain, batzuetan, pentsio planen kenkariak PFEZaren tartea ere murrizten du.

Erdi mailako Bannerra Pentsio Plana Erdi mailako Bannerra Pentsio Plana
Zure beharretara egokitutako pentsio planak.
Ezagutu eskaintzen dizkizugun aukerak

Zerga arinketak, ekarpenek bezalaxe, legez ezarritako gehienezko muga bat du. Kantitate hauetatik txikiena da muga hori: 8.000 €, edo laneko eta jarduera ekonomikoetako etekin garbien % 30. Zerga arinketako muga gaindituz gero, soberakina hurrengo bost ekitaldietako PFEZaren aitorpenean sartu ahal izango da.

Zure pentsio planaren kenkariari buruzko zalantzak badituzu, bbva.es webgunean doako tresna bat duzu, ekarpenen ondorioz zer aurrezki fiskal izango zenukeen kalkulatzeko prest. Adierazi urteko ekarpena eta adierazi PFEZaren zer tartetan zauden. Ez izan zalantzarik.

Pentsioen CTA simulatzailea Pentsioen CTA simulatzailea
Pentsio planak - Hau ere interesa dakizuke Pentsio planak - Hau ere interesa dakizuke

Honek ere interesatu zaitzake

  • Hauek dira 2018an egindako aldaketak pentsioen eta erretiroa hartzean jasotzen den gehienezko zenbatekoaren inguruan.
  • Hauek dira erretiroa hartu ondoren jasoko duzun pentsioaren prestazioa jakiteko egin beharreko kalkuluak.
  • Hainbat faktorek dute eragina erretiro pentsioen PFEZeko atxikipenean. Aurkitu dagokizun ehunekoa.
Pentsio planak - Tresnak Pentsio planak - Tresnak

Pentsio planei buruzko tresnak

  • Zenbateko pentsio publikoa jasoko duzu erretiroa hartzean? Ezagutu hiru urratsetan.
  • Aurkitu aurrezteko zure beharrei hobeen egokitzen den pentsio-plana, eta hasi etorkizuna planifikatzen.
  • Gure konparatzaileak planen ezaugarri guztiak ezagutzen lagunduko dizu, hobekien egokitzen zaizuna aukeratzeko.
  • Gure simulatzailearekin, ezagutu jasoko duzun prestazioa erretiroa hartzean.
  • Jakin nahi al duzu zenbat aurrez dezakezun zerga aitorpenean pentsio plan batera ekarpenak eginez gero?