Nomina: kontzeptuak eta kontabilitatea

Soldata kalkulatzeko eta ordaintzeko erabiltzen diren kontzeptu garrantzitsuenak azaltzen dizkizugu.
Enpresaburua nahiz kontablea izan, besteren kontuko langilea izatean, garrantzitsua da nomina bat kalkulatzeko kontuan hartzen diren elementuak ezagutzea. Legezko balioa duen dokumentu honetan, langileari aplikatzen zaizkion atxikipenak eta soldata likidoa zehazten dira, Plan Orokor Kontablean zehaztutako kontzeptuen arabera. Nomina bat nola kalkulatzen eta kontabilizatzen den zehatzago jakiteko, jarraitu irakurtzen.
Goiko bannerra Komisiorik gabeko kontuak Goiko bannerra Komisiorik gabeko kontuak

Ezagutu Komisiorik gabeko Online Kontua

Kontabilitate-plan Orokorra

Langileen nominak kontabilizatzea enpresa baten Kontabilitate-plan Orokorra kontu-taulan islatzen den gastu bat da. Kontabilitate-plan orokorra derrigorrezko dokumentu bat da, eta modu estandarizatuan islatzen du enpresa baten kontabilitate-egoera eta urteko kontuak zehazten dira. Urteko kontuak, bestalde, kontuen zerrendan islatzen dira, 7 talde desberdinetan biltzen baitituzte gastuei eta errentei, aktiboei, pasiboei eta ondare garbiari dagozkien kontzeptuak.

Nomina kalkulatzeko kontzeptuak

Bai nominen ordainketak baita enpresak horien ordainketagatik egin beharreko kotizazioak hemen daude: “6. taldea: erosketak eta gastuak”, Kontabilitate-plan Orokorra. Kontzeptu hauek kalkulatzeko eta nominen kontabilitatea egiteko erabili beharreko gastu-kontuak hauek dira:

  • “640 kontua. Soldatak eta lansariak”: bertan islatzen da langileak kobratzen duen soldata gordina. Hori dela eta, kontu horretan sartzen dira enpresak langileei ordaintzen dizkieten ordainsari finkoak eta behin-behinekoak, baita sortutako ordainsariak ere.
  • “642 kontua. Enpresaren ardura duen Gizarte Segurantza”. Kontu honetan sartzen dira enpresak Gizarte Segurantzari ordaintzen dizkion kuotak, jasotzen ditu langileen prestazioengatik. Kontu hau ez da islatzen langileari ematen zaion nominaren kontuan.

Nominako idazpen baten ohiko kontabilizazioa egiteko, lehenik eta behin, 640 kontua islatuko da; hau da, langileari dagokion soldata gordina eta enpresari dagokion gastua. Hala ere, soldata gordina ez da langileak nominan jasotzen duen guztia; izan ere, 640 kontuari kentzen baitzaizkio zenbait zenbateko, Gizarte Segurantzari egindako ekarpenetan eta Ogasun Publikoaren atxikipenetan. Enpresak langilearengatik ordaintzen ditu, eta nominan atxikitzen dizkio kontzeptu horiek.

Enpresak langilearen izenean ordaintzen dituen zenbatekoak hemen daude: "4. taldea: Merkataritza-eragiketetarako hartzekodunak eta zordunak”, PGCkoak. Langileak Gizarte Segurantzari ordaindu behar dizkion derrigorrezko ekarpenak islatzen dira “476 kontua. Gizarte Segurantzako erakundeak, hartzekodunak”; PFEZaren atxikipenak, berriz, hemen daude: “4751. kontua. Ogasun Publikoaren hartzekoduna atxikipenengatik”.

640 kontuaren eta 476 eta 4751 kontuen arteko aldea da enpresak langileari ordaindu behar diola. Zenbateko hori islatzen da “465. kontuan. Ordaindu beharreko ordainsariak”. Nominak kontabilizatzerakoan, garrantzitsua da jakitea derrigorrezkoa dela langile bakoitzeko 465 kontu bat egitea; izan ere, bakoitzak jasotzen duen soldata ezberdina da, eta zehatz agertu behar da enpresaren kontabilitate-planean. Horrela, kontuak zerrendatuko dira eskema hau jarraituta: 465.1, 465.2, 465.3 eta abar. Hori egingo da enpresaren langileen guztizko kopuruari dagozkion guztizko kontuak egin arte.

Erdiko bannerra Komisiorik gabe Erdiko bannerra Komisiorik gabe

0 € komisioetan zure kontu eta txartelagatik.

Ezagutu Komisiorik gabeko Online Kontua

Nominan ager daitezkeen beste kontzeptu batzuk eta kontzeptualizazioa

  • Aldez aurreko erretiro edo kaleratze kasuan, dagokion kasuan, kalte-ordaina hemen sartzen da: “641 kontua. Kalte-ordainak”. Kontu honetan islatzen da enpresak langileari ordaindu behar dion zenbatekoa arrazoirik gabe kaleratzen badu.
  • Enpresak langileari dirua aurreratzen badio, zenbateko horren ordainketa “460 kontuan islatzen da. Aldez aurretik ordaintzea”. Horrela, hilaren amaieran nomina ordaintzen denean, enpresak langilearen nominaren aurrerakina kenduko du.
  • “755. kontuan. Diru-sarrerak langileei zerbitzuengatik”, enpresak langileei kentzen dizkien gastu sozialak erregistratzen dira, baldin eta langileek enpresak eskaintzen dizkien zenbait zerbitzu erabiltzen badituzte, hala nola jangelak edo ibilgailuak. Kontu honetan kontabilizatzen diren zenbatekoak langilearen nominatik kenduko dira hilaren amaieran.

BBVA ez da artikulu honetako edukiaren egiatasun, zehaztasun, nahikotasun, osotasun edo eguneratzearen erantzulea, BBVAkoa ez diren hirugarrenek landu baitute. Artikulu honek informazio- eta orientazio-balioa du soilik, eta inolaz ere ez da loteslea edo derrigorrezkoa eta ez da eskaintza komertzial bat edo kontratuzko konpromiso bat BBVAren aldetik.

Entropyk sortutakoa. 

Iturriak:

CTA Egin zaitez bezero CTA Egin zaitez bezero
Kontuak - Honek ere interesa zaitzake Kontuak - Honek ere interesa zaitzake

Honek ere interesatu zaitzake

  • Transferentzia baten banku hartzailea identifikatzeko balio dute, prozesuaren segurtasuna bermatzeko.
  • Zure eskura jarri ditugu zenbait funtzionaltasun online, kudeaketak errazteko, zauden tokian zaudela.
  • Transferentzia bat egiteko behar den denbora aldatzen doa. Bankuko eragiketa honek dakarren guztia azaltzen dizugu.
Kontuak - Tresnak Kontuak - Tresnak

Kontuen tresnak