Balio teorikoa

Ondare soziala jaulkitako akzio guztien artean banatzearen emaitza da.