Dibidendua

Merkataritza-sozietate batek guztira lortutako irabazi likidoaren zati bat, eta administrazio-organoak adosten eta Batzar Nagusiak onartzen duen neurrian, horrek osatu egiten du akziodunen arteko banaketaren oinarria dituzten eta kapital soziala banatuta dagoen akzioen kopuruaren arabera. Dibidenduak konfiguratu egiten dira enpresako akziodun edo jabeen ordainketa gisa, hau da, enpresaren berezko kapitala ordaintzeko modua.