Dibidendu gordina

Errentaren gaineko zergaren konturako atxikipena kendu ez zaion dibidendua.