Bermatutako zorra

Aktibo finantzarioa jaulki duenaren desberdina den beste erakunde batek bermatutako jaulkipenak.