BBVA Plan Jubilación 2025, PPI

Una única solució d'estalvi amb assignació dinàmica d'actius que adapta la cartera a mesura que es va acostant la teva data de jubilació.

 • Nivell de risc 3, perfil de risc mitjà-baix.
 • Aportació inicial o extraordinària: 30 €.
 • Adequat per a persones amb un horitzó de jubilació proper a 2025.

Contractar

 • Nivell de risc

  / 7

  Aquesta dada és indicativa del risc del fons i pot variar durant el temps.

  • **El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només són possibles en cas que es produeixi alguna de les contingències o algun dels supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.
  • **El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.
 • Cercador
 • Simulador
 • Calculadora