BBVA Protección Futuro 5-10 C, PPI

NIVELL DE RISC
2/7

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i pot variar durant el temps.

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

Completa la teva pensió amb un pla de jubilació

Pla de pensions garantit dirigit a persones amb un horitzó de jubilació estigui pròxim al 2018 i un pla de reemborsaments del capital en forma de renda anual per import de 1.000 euros bruts per cada 10.000 euros invertits. Actualment tancat a comercialització.

 

  • Aportació inicial o extraordinària: 30 €.
  • Adequat per a persones que tinguin el seu horitzó de jubilació proper al 2031.