Quality Commodities, FI

NIVELL DE RISC
5/7

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i pot variar durant el temps.

Diversifica la inversió dels teus actius en primeres matèries

Fons de fons que inverteix en una cartera diversificada d'actius la rendibilitat del qual està relacionada amb les primeres matèries.
  • Inversió mínima: 3.000 €.
  • Per a posicions a més de 5 anys.