Descobreix com es genera la teva petjada de carboni

Algunes de les nostres accions quotidianes també contribueixen a l'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle.

1 kg d'escombraries no reciclades generen 700 g de carboni

Què produeix aquestes emissions?

Les escombraries no reciclades es porten a l'abocador, on les restes orgàniques es podreixen sota terra, generant gasos amb efecte d'hivernacle. A més, les deixalles s'incineren utilitzant combustibles fòssils, la qual cosa provoca més emissions.

Quines accions poden reduir aquestes emissions?

Separar les escombraries per facilitar-ne el reciclatge i aprofitar els residus orgànics per crear adobs són gestos que contribueixen a reduir el volum de deixalles als abocadors i a donar un nou ús a les primeres matèries.

A BBVA hem creat la primera calculadora de petjada de carboni personal

Si ja ets client nostre, descobreix quant diòxid de carboni generes amb el teu consum de gas, electricitat i combustible des de la secció de Sostenibilitat de l'app BBVA.

Vols saber més coses sobre la petjada de carboni i com reduir-la?