Descobreix com reduir la teva petjada de carboni

Amb accions senzilles pots aconseguir que la teva forma de consumir energia sigui més responsable amb el medi ambient.

Instal·lar un sistema de calefacció aerotèrmica o geotèrmica

Aconseguiries reduir les teves emissions i consumir de forma sostenible.

Quins beneficis té?

Són sistemes de calefacció que aprofiten la calor del vent i de l'interior de la terra.

Tingues en compte els seus beneficis si estàs considerant canviar el teu sistema de calefacció: 

  • Necessiten molt poca energia elèctrica per al seu funcionament, ja que la calor l'extreuen de les fonts naturals, fet que suposa un estalvi en la teva factura de la llum.
  • La seva font d'energia principal és renovable i no emet gasos amb efecte d'hivernacle, per la qual cosa és molt sostenible. 
  • L'augment d'instal·lacions geotèrmiques o aerotèrmiques està reduint el consum de carbó i d'altres combustibles fòssils

Substituir el teu sistema de calefacció o caldera per sistemes aerotèrmics o geotèrmics ajuda a reduir les teves emissions

Vegeu més consells

A BBVA t'ajudem a finançar els teus projectes per estalviar energia