Quins gossos necessiten assegurança obligatòria?

Una distinció fonamental a l'hora de contractar una assegurança.
Segons la legislació vigent, qualsevol propietari d'un animal domèstic, sigui un gos, un gat o qualsevol altre, està obligat a respondre en termes legals pels danys que aquests puguin ocasionar a tercers, ja siguin danys personals causats per l'atac de l'animal o el contagi de malalties, o danys a les propietats materials. En alguns casos determinats, existeix també l'obligació legal de contractar una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi aquests danys a tercers, per garantir que la víctima sempre rebi indemnització, sense importar les circumstàncies del propietari de l'animal. Si vols saber quins gossos necessiten una assegurança obligatòria, segueix llegint per conèixer tots els detalls.
Bàner superior Assegurances BBVA Bàner superior Assegurances BBVA
Descobreix les Assegurances BBVA
El que més valores mereix la millor protecció.

La responsabilitat legal i el registre d'animals potencialment perillosos

La responsabilitat legal que té el propietari d'un animal no només té en compte la situació en què la mascota està sota la seva tutela, sinó també en cas que l'animal s'escapi o extraviï. El propietari té una “guarda jurídica” sobre l'animal i és responsable per qualsevol dany que pugui provocar.

Per identificar els responsables legals del comportament dels animals més agressius, la legislació nacional té en compte la creació d'un registre municipal d'animals potencialment perillosos, que té en compte aquells animals (degudament registrats sota la tutela dels seus propietaris) que podrien representar un perill per a la comunitat. En aquest registre consten les dades personals del propietari, les característiques de l'animal i el seu lloc habitual de residència. D'aquesta manera, qualsevol incident relacionat amb l'animal pot vincular-se al seu propietari, que té responsabilitat legal sobre el comportament del gos. Atès que els danys que pot causar un animal perillós poden ser greus, l'assegurança obligatòria garanteix el pagament de les possibles indemnitzacions a les persones afectades.

Assegurança obligatòria: el cas de la Comunitat de Madrid i el País Basc

Atès que les comunitats autònomes tenen competències per desenvolupar normativa relacionada amb el benestar dels seus ciutadans, algunes com Madrid i el País Basc han aprovat legislacions que obliguen a la contractació d'una assegurança de responsabilitat civil per a tots els gossos, sense importar que aquests estiguin registrats o no com a perillosos. Aquesta assegurança permet responsabilitzar legalment el propietari per les accions de l'animal contra tercers o contra la propietat privada o pública. D'aquesta manera, l'obligatorietat de l'assegurança garanteix la convivència pacífica entre animals i veïns i impedeix així futurs conflictes legals al voltant de les necessitats comunitàries.

L'assegurança obligatòria dels animals perillosos en el territori nacional

A les comunitats diferents de Madrid o el País Basc, els governs autonòmics han desenvolupat normatives pròpies per establir quins animals es consideren potencialment perillosos i estan subjectes a l'obligatorietat de registre i contractació d'assegurança. Encara que les races de gossos incloses sota aquest epígraf varien entre una comunitat i una altra, totes tenen en compte almenys les vuit races que té en compte el Reial decret 287/2002 pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999 sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos. Les races de gossos que es consideren perilloses en tot el territori nacional són el Pit Bull Terrier, l'Staffordshire Bull Terrier, l'American Staffordshire Terrier, el Rottweiler, el Dog Argentí, el Fila Brasiler, el Tussi Inu i l'Akita Inu. Altres races que poden considerar-se perilloses, depenent de la comunitat, són el gos de Presa Mallorquí i Canari, el Dòberman, el Dog de Bordeus o el Mastí Napolità.

D'acord amb l'annex II del RD 287/2002 també pot considerar-se potencialment perillós en tot el país qualsevol tipus de gos que tingui alguna de les característiques com ara un aspecte robust, amb una musculatura més gran que la mitjana dels animals de la seva raça o amb molt vigor, resistència, marcat caràcter, gran valor, coll ample, musculós i curt, entre d'altres. Si entrem en les especificacions, es considerarà també com a “potencialment perillós” aquell gos que superi els 70 cm, tingui un pes superior a 20 quilos o que hagi protagonitzat agressions a persones o a altres animals.

Bàner central Assegurances BBVA Bàner central Assegurances BBVA
Coneix les nostres assegurances
I tria la que s'adapti més bé a les teves necessitats.

Doncs bé, tots els propietaris de gossos que entren dins la categoria d'animals potencialment perillosos, independentment de la comunitat en què es trobin, tenen l'obligació de formalitzar una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a cent vint mil euros, o a la quantitat que estableixi la legislació autonòmica corresponent.

En resum, l'assegurança per a mascotes protegeix les possibles víctimes d'animals perillosos d'un atac contra la seva persona o la seva propietat. Juntament amb altres obligacions que han de complir els propietaris d'aquests animals, serveix també per garantir la convivència entre els animals i les persones.

Si necessites contractar una assegurança per al teu gos, visita bbva.es i informa't de les nostres ofertes d'assegurances per a mascotes que van molt més enllà de l'assegurança de responsabilitat civil obligatòria. Descobreix la nostra cobertura veterinària que ofereix també servei d'assessoria 24 hores al dia i contracta l'assegurança perfecta per garantir el benestar de la teva mascota.

CTA Assegurances BBVA CTA Assegurances BBVA
Assegurances - També podria interessar-te Assegurances - També podria interessar-te

També et podria interessar

  • T'expliquem les característiques d'una assegurança de renda vitalícia i quins són els seus avantatges.
  • Donada l'obligació de reparar danys que has causat a uns altres, una assegurança de responsabilitat civil pot ser necessària.
  • T'expliquem el seu funcionament, les seves claus i com pots identificar quina s'ajusta a les teves necessitats.
Assegurances - Eines Assegurances - Eines

Eines d'assegurances

  • Fes el teu propi exemple amb les teves actuals assegurances i descobreix quant podràs estalviar si decideixes incloure-les en el Pla EstarSeguro BBVA.