Zona de lliure comerç

Denominació que s'aplica a un grup de països, entre els quals s'eliminen les barreres aranzelàries, pràcticament, sobre la totalitat dels intercanvis comercials dels productes originaris dels països membres, de la zona de lliure comerç.