Yield

Yield o rendibilitat per dividend és el resultat de dividir el guany esperat, en l'últim exercici o any en curs, d'una acció pel preu vigent d'aquesta acció en el mercat. Representa la quantitat que es recupera de la inversió en forma de dividend.

També et podria interessar

  • Inverteix en borsa i valors dels mercats principals i en un ampli catàleg de fons d'inversió de les gestores internacionals més importants.
  • Servei en línia que et permet invertir en accions del Mercat Continu des de 5 € de comissió per operació.
  • Obtingues més rendibilitat pels dividends de les teves accions. Sense despeses d'administració ni manteniment.