WFE

World Federation Exchanges. Coneguda fins a l'any 2001 com FIBV (Federació Internacional de Borses de Valors). És una organització privada internacional formada pels principals operadors dels mercats mundials, que proporciona un fòrum per a la comunicació, l'anàlisi i el debat entre seus mienbros. El seu objectiu és facilitar la representació i el desenvolupament de mercats organitzats i regulats, així com trobar les necessitats que sorgeixen en els mercats de capitals.