Valor d'emissió

Preu al qual es va posar un valor en circulació.