Valor cotitzat

Valor admès a negociació en borsa.